Dippelabbes wie vunn de Oma

fa 3-4 Persone

2-3 Pund gurre Grumbiere
1 Stang Laach, gebutzt unn in Streifcher geschnied
1-2 Schtigg Zwiwwel, in Werfelcher geschnied
1/2 Pund Därrflääsch, in Werfelcher
2 Schtigg Eier
2-3 Eßleffel Butter odder Butterschmalz zum Broode
1 Bund Peterling
Salz, Peffer, geriewener Muschkaat, e gurrie Pann

Die geschälte Grumbiere fein reiwe, das geht am Leichteschde nadierlich medd nerer Kichemaschin. Wamma kään hat, is halt Muschkelkraft aangesaat. Die Masse duud ma dann in eme sauwere Kicheduuch gudd ausdrigge, daß der Grumbiersaft erauskommt, bis e recht feschtie Masse entsteht. Das ganze in erer Schissel medd de Zwiwwel,de een Hälft vunn em Därrflääsch,em Laach,de Eier,em Peterling gudd vermenge unn met de Gewärze abschmecke. De Schmalz odder die Butter in de Pann schmelze, die anner Hälft vum Därrflääsch drin auslosse, dann die Masse aus de Schissel eninn unn gudd vermenge. Jetzt muß ma e bißje debei bleiwe, immer e Zeit broode losse, bis e scheen braunie Grumbierkorscht ensteht, dann wenne, widder korschtich broode losse, wenne, usw. Noo gudd zwansich Minudde etwa die Hitz erunner stelle unn de Deckel uff die Pann. Ab unn zu noogugge unn nochemol wenne, nedd daß es schwarz werd!
Noch e gudd halb Stunn weider gare losse.
Ma kann de Dippelabbes aa in ner gefett Ufflaafform,medd Deckel, etwa ennie Stunn bei 160-180° im Backowe mache, gebbt dann halt kenn so Korscht, die letscht verdel Stunn die Form dann uffdecke, daß es owwedruff knuschprich werd. Bei uns dehemm isser halt aus de Pann komm.
Im Saarland eßt ma dodezu Abbelbrei, awwer Dippelabbes schmackt aa gudd met eme griene Salat.

De Kichebulle winscht e Gurrer!